Privacy statement

Hieronder vind je de disclaimer, het privacy statement en het cookiebeleid van Wurks B.V., hierna genoemd ‘WURKS’. Deze informatie is van toepassing op de website www.wurks.nl en andere websites in het beheer van WURKS. Door deze website(s) te bezoeken, te lezen of te gebruiken, erken je dat je deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen, dat je daaraan bent gebonden en dat je voldoet aan alle van toepassing zijnde wetten en regels. Gebruik de website(s) niet als je het niet eens bent met deze voorwaarden.

Disclaimer en auteursrecht

Alle teksten en afbeeldingen op de website(s) zijn intellectueel eigendom van WURKS. Ze mogen niet gebruikt worden, op welke manier dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Teksten, afbeeldingen en andere informatie die op onze website(s) zijn gepubliceerd, zijn met de grootste zorg geproduceerd. Onvolkomenheden of incorrectheden zijn echter nooit uit te sluiten. WURKS is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve informatie. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op onze website aangeboden informatie.

Privacy statement

WURKS behoudt zich het recht voor dit statement te allen tijde te wijzigen. Daarom raden wij je aan bij een bezoek aan onze website(s) het statement door te nemen. Het statement bevat informatie over de doelstellingen die wij nastreven bij het vastleggen van persoonlijke gegevens die zijn verzameld op de site, en hoe je jouw rechten kunt uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens.

1- Verzamelen van persoonlijke gegevens

Het is aan jou om ons al dan niet direct je persoonlijke informatie te verstrekken. Bijvoorbeeld om met je te communiceren, een aanvraag te verwerken, je informatie of diensten te verstrekken of om je zaken te doen als klant, leverancier of zakenpartner.

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens van cliënten en websitebezoekers om je te informeren over WURKS en haar activiteiten. Hierdoor kunnen wij informatie, documentatie, diensten en ander producten ontwikkelen en beschikbaar stellen die voor jou relevant kunnen zijn, en onze websitestatistieken ontwikkelen en bijwerken.

De verzamelde informatie omvat IP-adressen, browsertype en -taal, Internet service provider (ISP), verwijzings- en exitpagina’s, besturingssysteem en andere gegevens. Wij verzamelen ook informatie over jouw interactie met onze sociale netwerkpagina’s (van derden). Voor bijzonderheden over de vereiste technische of andere informatieverzameling en -verwerking van persoonlijke gegevens en welke technologieën wij daarvoor gebruiken, zie hierna ‘Cookiebeleid’.

2 – Gebruik van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens die je verstrekt, kunnen gebruikt worden om met je in contact te treden, bijvoorbeeld om je op de hoogte te houden door middel van een van onze mailingen waarop je geabonneerd bent of om je diensten aan te bieden die voor jou belangrijk kunnen zijn; tenzij je ons meldt dat je geen aanbiedingen voor deze diensten en andere producten wenst te ontvangen.

Je persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor je de informatie hebt verstrekt, tenzij wij nadrukkelijk toestemming van jou krijgen, of tenzij anderszins wettelijk vereist of toegestaan, onze website(s) of toepassingen te verdedigen tegen aanvallen, of de eigendommen en de veiligheid van WURKS, klanten en gebruikers of het publiek te beschermen.

Wij zullen deze website(s) niet gebruiken om speciale persoonlijke gegevens te verzamelen, zoals informatie over politieke meningen, ras, religieuze opvattingen, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. Wij kunnen de verzamelde informatie die niet speciaal op jou betrekking heeft, zoals statistische informatie over bezoekers van onze website(s) of over hoe klanten onze toepassingen gebruiken, delen of publiceren.

3 – Keuzes

Je hebt verschillende keuzes ten aanzien van het gebruik van onze website(s). In het algemeen hoef je geen persoonlijke gegevens te verstrekken als je onze website(s) en verwante pagina’s bezoekt. WURKS kan echter van je verlangen bepaalde gegevens te verstrekken, zodat je verdere informatie kunt ontvangen over onze evenementen, documentatie of diensten. Je kunt daarmee instemmen of dat weigeren. Let er echter op dat bepaalde delen van onze website(s) niet goed kunnen werken als je kiest voor het weigeren van cookies.

Binnen de door jou gegeven toestemming en voor zover door de wet is toegestaan mogen wij de verzamelde persoonlijke informatie overdragen aan derde partijen die ons helpen bij de uitvoering van deze site en onze diensten, en de persoonlijke gegevens verwerken en bewaren zo lang als nodig is om de diensten aan jou te kunnen leveren.

4 – Toegang

Indien je persoonlijke gegevens hebt verstrekt aan WURKS, heb je recht op redelijke toegang tot die gegevens om onnauwkeurigheden te corrigeren. Je kunt verzoeken om informatie over u bij te werken of te verwijderen door contact met ons op te nemen. In dat geval zullen wij ons uiterste best doen binnen 30 dagen aan je verzoek te voldoen in zoverre dat mogelijk is, binnen de grenzen van de van toepassing zijnde wetgeving.

5 – Beveiliging

Wij bewaken jouw persoonlijke informatie en willen daarvan ook de nauwkeurigheid behouden. WURKS implementeert redelijke fysieke, administratieve en technische waarborgen om jouw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik, alsmede tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en publicatie. Wij versleutelen bijvoorbeeld bepaalde gevoelige informatie zoals gebruikersnamen en wachtwoorden als wij dergelijke informatie verzenden via internet. Wij eisen ook dat onze leveranciers dergelijke informatie beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en publicatie.

6 – Privacy kinderen

WURKS begrijpt en onderschrijft het belang om de privacy van kinderen te beschermen, in het bijzonder in een online omgeving. Onze site is niet bedoeld voor of gericht op kinderen jonger dan 18 jaar. Het is ons beleid om nooit bewust persoonlijke gegevens te verzamelen of te bewaren van personen jonger dan 18 jaar. Indien WURKS kennis verkrijgt van gegevens die betrekking hebben op personen jonger dan 18 jaar zullen wij deze direct verwijderen uit onze systemen.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op jouw computer of mobiele telefoon kan zetten als je de eerste keer een site of pagina bezoekt. De cookie helpt de site jouw apparaat te herkennen voor een volgend bezoek. Cookies hebben verschillende functies. Ze helpen ons bijvoorbeeld jouw logingegevens en authenticatie-gegevens te herinneren, maar ook informatie zoals je voorkeuren. Zo kunnen wij bepaalde content aan jou aanbevelen waarvan we denken dat deze zeer relevant is voor jou.

Wat voor cookies gebruikt WURKS?

Derden

Wat verzamelen we?

Conform het bovenstaande in het bijzonder en dit statement in het algemeen, verzamelt WURKS:

Hoe gebruiken wij de verzamelde informatie?

WURKS gebruikt persoonlijke gegevens die wij van jou verzamelen op een aantal manieren, bijvoorbeeld:

Contact

Vragen over ons privacy- of cookiebeleid, over inzicht in en de nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens die je ons hebt gegeven via deze website(s), of verzoeken om verouderde informatie te wissen, kunnen gericht worden aan info@wurks.nl.


Lidner WURKS & Lindner:
Partners in Raised
Floor systems
Cradle to Cradle